Ung thư không phải là một bệnh – đó là một cơ chế sống còn (Phần 2)

Dù bằng cách nào, bạn sẽ khám phá ra rằng bạn là luôn luôn kiểm soát được cơ thể của bạn. Để sống trong một cơ thể con người, bạn phải có quyền truy cập vào một số tiền nhất định của cuộc sống duy trì năng lượng. Bạn hoặc là có thể sử dụng năng lượng vốn có để nuôi dưỡng và chữa bệnh cơ thể hoặc lãng phí nó vào chiến đấu một trận chiến chống lại một căn bệnh mà y học lý thuyết tin là ra để giết bạn. Sự lựa chọn cuối cùng là của bạn.

Trong trường hợp bạn có ý thức hay vô thức chọn sự sơ suất của, hoặc đi vào cuộc chiến chống lại cơ thể của bạn trong sự quan tâm yêu thương và tự tôn trọng, nó sẽ có khả năng sẽ chỉ có chiến đấu cho cuộc sống của mình. Bottom line, vấn đề chính trong câu hỏi là không cho dù bạn có bệnh ung thư, nhưng làm thế nào bạn cảm nhận nó và những gì bạn sẽ làm gì về nó.

Ung thư là một trong những cách có thể nhiều cơ thể buộc bạn phải thay đổi cách bạn nhìn thấy và điều trị cho mình, bao gồm cả cơ thể vật chất của bạn. Bạn có thể tạo ra bệnh ung thư là một cái gì đó đáng sợ rằng lá bạn nạn nhân và bất lực hoặc nhìn thấy nó như là một cơ hội để đứng lên cho chính mình, các giá trị, và tự tôn trọng. Điều này chắc chắn sẽ mang lại lên chủ đề sức khỏe tinh thần, mà tôi tin rằng vai trò ít như là quan trọng trong bệnh ung thư như lý do thể chất và tình cảm.

Bệnh ung thư dường như là một rối loạn rất khó hiểu và không thể đoán trước. Có vẻ như để tấn công rất hạnh phúc và rất buồn, những người giàu và người nghèo, những người hút thuốc và không hút thuốc, rất khỏe mạnh và không những để khỏe mạnh. Và mặc dù ung thư xảy ra ở trẻ em sử dụng là rất hiếm, nó không phải là hiếm nữa.

Mọi người từ tất cả các nền tảng và các ngành nghề có thể bị ung thư. Tuy nhiên, nếu bạn dám nhìn phía sau mặt nạ của các triệu chứng thể chất, chẳng hạn như các loại, xuất hiện và hành vi của một khối u ung thư, bạn sẽ thấy rằng ung thư không phải là do sự ngâu hợp hoặc không thể đoán trước như nó có vẻ.

Điều gì làm cho 50% dân số người Mỹ rất dễ bị phát triển bệnh ung thư, khi nửa kia có nguy cơ không có ở tất cả? Đổ lỗi cho các gen cho rằng nhưng một cái cớ để che đậy sự ngu dốt của những nguyên nhân thực sự hoặc thu hút người dân bị ảnh hưởng với bệnh ung thư vào chương trình phòng chống và điều trị tốn kém.
Sau đó trong cuốn sách, tôi sẽ thảo luận về các nghiên cứu gần đây nhất được thực hiện trên có thể thừa kế di truyền các yếu tố liên quan đến bệnh ung thư vú, phổi, và nhiều người khác. Bạn sẽ kinh ngạc để tìm ra rằng gen có rất ít, nếu bất cứ điều gì, làm gì khi các thành viên từ nhiều thế hệ trong gia đình cùng phát triển cùng một loại bệnh ung thư. Trong thực tế, nhà nghiên cứu di truyền đầu bây giờ khẳng định rằng hành vi gen cuối cùng được xác định bằng cách chúng ta ăn, suy nghĩ, biểu hiện cảm xúc và sống cuộc sống của chúng tôi. Gen không chỉ vô tình hỏng một ngày và gây ra bệnh ung thư ở tất cả mọi người liên quan đến họ (gia đình).

Ung thư luôn luôn là một căn bệnh vô cùng hiếm, ngoại trừ ở quốc gia công nghiệp trong thời gian 50-60 năm qua. Tuy nhiên, gen của con người không đáng kể thay đổi cho hàng ngàn năm. Tại sao nào họ thay đổi mạnh như vậy bây giờ, và đột nhiên quyết định tấn công và phá hủy các cơ quan của gần một nửa dân số? Câu trả lời cho câu hỏi này, tôi sẽ tiếp tục xây dựng vào trong cuốn sách này, là amazingly đơn giản: mặc dù gen có thể trải qua đột biến vì lý do thảo luận sau này, ngay cả khi họ trở nên hư hỏng hoặc bị lỗi, họ vẫn sẽ không thể giết bất cứ ai.